Dr Dy Patil College Pune

Dr Dy Patil College Pune
akurdi pune
412101 Pune

2 alumni

Dr Dy Patil College Pune, Pune : 2 alumni

Dr Dy Patil College Pune

Mayur Belokar
Assistant Manager Marketing - Export, M-Tech Innovation Ltd
Arunagiri Kanthan
Associate Process Manager, Eclerx
B.Sc.
Biotechnology