Preeti Tripathi

Preeti Tripathi

MANAGEMENT FACULTY IN MBA(TOURISM ADMIN.), A.P.S.UNIVERSITY,REWA(M.P.)
 

Currently employed at A.P.S.UNIVERSITY,REWA(M.P.)

 

Previous: APS University

Experiences

 

MANAGEMENT FACULTY IN MBA(TOURISM ADMIN.)

At A.P.S.UNIVERSITY,REWA(M.P.)

From 2010 to Present
 

APS University, Rewa

HR & MKTING, APS University

From 2007 to 2009
DEPTT OF BUSINESS ADMINISTRATION